Om Privatklinikken Guldborgsund

Nyheder

Klinikken i Nykøbing

Ventetidsgaranti:

Privatklinikken Guldborgsund har atter indgået aftale med Danske Regioner om behandling under det frie udvidede sygehusvalg.

Privatklinikken Guldborgsund tilbyder nu behandling af kuskefingre (Dupuytrens kontraktur) ved nålemetoden.
Behandlingen som er meget skånsom tilbydes ved lettere tilfælde. Fordelen er at man efter få dage kan genoptage arbejde.

 
 

Privatklinikken Guldborgsund er en moderne klinik i nyopført bygning som er specialindrettet til formålet. Vi har egne parkeringspladser lige ved døren, der er handicapvenlig adgang og indretning. Vi bor i gå-afstand fra tog og busforbindelser.

Kontakt os på email: info@privatklinikkenguldborgsund.dk

Bevægeapparatet.
Vi er specialister i sygdomme og skader i bevægeapparatet, herunder idrætsskader.
Alle vore læger er speciallæger i ortopædkirurgi, og deltager regelmæssigt 
på relevante kurser og kongresser i ind- og udland, for at være opdaterede
med den nyeste viden inden for området.


Klinikkens målsætning:
Er kort ventetid, højt serviceniveau, god og forståelig information samt hurtig og effektiv behandling af høj standard. 
Høj patienttilfredshed. En god og inspirerende arbejdsplads.


Operationer:
Udføres ambulant med mulighed for lokal eller fuld bedøvelse. De fleste operationer udføres som kikkertoperationer. 
Bedøveformen aftales ved forundersøgelsen.


Kvalitet og sikkerhed:
Vi arbejder efter kliniske retningslinjer og vejledninger udgivet af specialeselskaberne, hvilket sikrer at behandlingen 
er på højeste specialiststandard.
Vi indberetter til relevante databaser, herunder landspatientregistret.
Vores udstyr er nyt og moderne, og med regelmæssige serviceeftersyn sikres standarden.


Hvem behandler vi:
Klinikken fungerer for såvel privatpatienter, forsikringspatienter samt som supplement til det offentlige sygehusvæsen. 

Har du en sundhedsforsikring, kontakter du dit forsikringsselskab og oplyser at du vil behandles her.

Som privatpatient bestiller du tid direkte hos sekretæren.

Er du henvist til behandling på offentlig sygehus, er der ventetidsgaranti.
Det betyder at hvis sygehuset ikke kan forundersøge og behandle dig inden for 4 uger fra henvisningsdagen, kan du gennem det udvidede frie sygehusvalg vælge at blive behandlet hos os. 

Vi samarbejder med forsikringsselskaber med sundhedsforsikring.

Der ydes tilskud fra Sygesikringen Danmark efter gældende regler.

Vi har behandlingsaftale med Danske regioner.