Personalet på Privatklinikken Guldborgsund

Nyheder

Klinikken i Nykøbing

Ventetidsgaranti:

Privatklinikken Guldborgsund har atter indgået aftale med Danske Regioner om behandling under det frie udvidede sygehusvalg.

Privatklinikken Guldborgsund tilbyder nu behandling af kuskefingre (Dupuytrens kontraktur) ved nålemetoden.
Behandlingen som er meget skånsom tilbydes ved lettere tilfælde. Fordelen er at man efter få dage kan genoptage arbejde.

 
 
Leif Troels Hededam
Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi.
Medlem af:
Dansk Ortopædisk Selskab(DOS)
Dansk Selskab for Artroskopi og Sportstraumatologi(SAKS)
Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi(DSSAK)
Dansk Selskab For Idrætsmedicin(DIMS)
Ejer af Privatklinikken Guldborgsund
Jørgen Stig Sander Koch
Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi.
Medlem af: 
Dansk Ortopædisk Selskab(DOS)
Dansk Selskab for Hofte og Knæalloplastik Kirurgi(DSHK)
Konsulent
Susanne Olesen Schaarup
Afdelingslæge, speciallæge i ortopædkirurgi.
Medlem af: 
Dansk Ortopædisk Selskab(DOS)
Dansk Selskab for Artroskopi og Sportstraumatologi(SAKS)
Dansk Selskab For Idrætsmedicin(DIMS)
Konsulent
FOTO PÅ VEJ Kathrin Columbjerre
Overlæge, speciallæge i anæstesiologi
Medlem af:
Dansk Selskab for Anæstesiologisk og Intensiv Medicin
FOTO PÅ VEJ Lone Nielsen
Overlæge, speciallæge i anæstesiologi
Medlem af:
Dansk Selskab for Anæstesiologisk og Intensiv Medicin
Tommy Sørensen
Overlæge, speciallæge i anæstesiologi
Medlem af:
Dansk Selskab for Anæstesiologisk og Intensiv Medicin
FOTO PÅ VEJ Michael Treschow
Overlæge, speciallæge i anæstesiologi
Medlem af:
Dansk Selskab for Anæstesiologisk og Intensiv Medicin
Anette Jørgensen
Anæstesisygeplejerske
Britt Hemmingsen
Anæstesisygeplejerske
Opvågning
Diana Due Gaarsted
Anæstesisygeplejerske
Opvågning
Elin Bonde
Anæstesisygeplejerske
Opvågning
Torben Kulmbach
Anæstesisygeplejerske
Opvågning
Vivi Nielsson
Anæstesisygeplejerske
Berit Nonboe
Operationssygeplejerske
  Christina Steen
Operationssygeplejerske
  Dorte Rasmussen
Operationsassistent
Sygehjælper.
  Tina Nielbo
Operationsassistent
Social og sundhedsassistent
 FOTO PÅ VEJ Betina Iversen
Lægesekretær
  Eva Hededam
Lægesekretær
 FOTO PÅ VEJ Linda Reinholdt
Rengøring